Zarząd

 Zarząd Spółki stanowią:

  1. Zbigniew Stypa    –  Prezes Zarządu
  2. Robert Kulawiec   –  Członek Zarządu

   

Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Zarząd powołuje  i odwołuje Rada Nadzorcza.                                                             

Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

 

Zakres działania Zarządu|:

1)  zarządzanie Spółką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)  prowadzenie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo Statutem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady   Nadzorczej;

3)  składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 01-12-2004 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2016
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 19-07-2016 12:20