herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

OFERTA PRACY NA STANOWISKO DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - FINANSOWYCH - GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
Sp. z o.o. w Gryfinie
 
 
ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych
- Głównego Księgowego
 
Wymagania niezbędne:
-        wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek studiów: ekonomia, rachunkowość lub kierunki pokrewne,
-        minimum 5 lat doświadczenia w pracy na samodzielnym stanowisku
w księgowości, preferowane co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego,
-        bardzo dobra znajomość przepisów rachunkowości i prawa podatkowego,
-        znajomość przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,
-        umiejętności analityczne.
Wymagania dodatkowe:
-        biegła obsługa komputera,
-        umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
-        sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.
Warunki pracy:
-        wymiar czasu pracy: pełny etat,
-        miejsce pracy: biurowiec ul. Szczecińska 5, Gryfino,
-        umowa o pracę,
-        zapewnienie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji przez udział
w szkoleniach, kursach.
Wymagane dokumenty:
-        życiorys (CV),
-        list motywacyjny,
-        oświadczenie o niekaralności,
-        kwestionariusz osobowy.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 )"
 
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych Głównego Księgowego” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino.
Termin do dnia 14 maja 2009 r. do godz. 1430
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PUK Spółka z o.o. w Gryfinie.
 
Inne informacje:
Oferty, które wpłyną do PUK Sp. z o.o. w Gryfinie po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 091/ 416 30 51

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 04-05-2009 09:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Muszalska 04-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 04-05-2009 09:10