herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych

Zaproszenie do złożenia oferty

 

          Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie zaprasza
do złożenia oferty na „Wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych
w zakresie ogólnobudowlanym znajdujących się w zasobach Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Gryfinie – 2012r.”.

          Ofertę cenową należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zaproszenia i złożyć do dnia 27.07.2012r.do godz. 10:00 (data wpływu
do Zamawiającego) w jednej z form:

- pocztą lub osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o.
przy ul. Szczecińskiej 5, 74-100 Gryfino,

- faksem na numer tel. 91 416 30 51 w. 116 lub 91 416 20 51,

- e-mailem: sekretariat@puk.gryfino.pl(w formacie PDF)

wraz z kserokopią uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzonych za zgodność z  oryginałem.

 

Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji cen ofertowych. Z osobą, która przedstawi najkorzystniejszą cenę za wykonanie zamówienia zostanie podpisana umowa
w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Do realizacji niniejszego zamówienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.

 

Osoba do kontaktów: Henryk Bartków Zarządca Nieruchomości tel. 602 599 128

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Zabadała 20-07-2012 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zabadała 20-07-2012
Ostatnia aktualizacja: Marta Zabadała 20-07-2012 12:29