herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA OBJĘCIE OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY ORAZ SZCZEPIENIEM PRACOWNIKÓW PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE W LATACH 2013/2014


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie informuje o zmianie treści załącznika nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty na „Objęcie opieką profilaktyczną w zakresie medycyny pracy oraz szczepieniem pracowników PUK sp. z o.o. w Gryfinie w latach 2013/2014”.

Nowy wzór załącznika nr 1 do zaproszenia – oferta cenowa w załączeniu.

 Ofertę należy złożyć na nowym wzorze formularza oferty cenowej.

 Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie informuje o zmianie terminu złożenia oferty na „Objęcie opieką profilaktyczną w zakresie medycyny pracy oraz szczepieniem pracowników PUK sp. z o.o. w Gryfinie w latach 2013/2014”.

 Nowy termin złożenia oferty upływa dnia 19 kwietnia 2013 r. do godz. 11:00.

 Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

 

 

„OBJĘCIE OPIEKĄ PROFILAKTYCZNĄ W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY ORAZ SZCZEPIENIEM PRACOWNIKÓW PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE W LATACH 2013/2014”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie zaprasza do złożenia ofert na „Objęcie opieką profilaktyczną w zakresie medycyny pracy oraz szczepieniem pracowników PUK sp. z o.o. w Gryfinie w latach 2013/2014”.

 

Oferty cenowe należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia i złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. do dnia 15 kwietnia 2013 r. do godz. 11:00.

 

Szczegółowe warunki współpracy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych do realizacji niniejszego zamówienia w/w ustawy się nie stosuje.

 

Osoby do kontaktów:

  • w sprawach dotyczących organizacji postępowania:

Marta Zabadała tel. 91 402 39 45

  • w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Bożena Maliczek tel. 91 402 39 47,

Katarzyna Krzyżanowska tel. 91 402 39 46.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Zabadała 05-04-2013 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Zabadała 05-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Marta Zabadała 16-04-2013 11:39