herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

OFERTA PRACY NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OFERTA PRACY NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,  kierunkowe
 • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku Głównego Księgowego lub pokrewnym,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera oraz przesyłu elektronicznego,
 • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem,
 • samodzielność w pracy, dokładność, obowiązkowość,  rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

 

Warunki pracy:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat,
 • miejsce pracy:   PUK Sp. z o.o.   ul. Szczecińska 5,  74-100 Gryfino.

 

Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV)   - powinien być opatrzony podpisem i oświadczeniem kandydata:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r Nr 101 poz. 926)”,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino  w terminie do dnia 21.07.2014r.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do PUK  Sp. z o.o. w Gryfinie.

Aplikacje, które wpłyną do PUK Sp. z o.o.  po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 08-07-2014 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 08-07-2014 11:15