herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

Ogłoszenie na prowadzenie przez okres 1 roku monitoringu Składowisk Odpadów Komunalnych

div class=Section1>

OGŁOSZENIE

Gryfino, dnia 14.01.2005r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gryfinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie przez okres 1 roku monitoringu Składowisk Odpadów Komunalnych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk / Dz .U. Nr 220, poz.1858/.

Prace monitoringowe dotyczą :

I. Składowiska odpadów komunalnych Gryfino- Wschód, położone 2 km od Miasta - Gryfina.

Typ składowiska odpadów - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie eksploatacji.

Zakres badania zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych obejmuje:

a) badanie parametrów wskaźnikowych wód podziemnych w zakresie:

- odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny OWO, suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWW, metale ciężkie tj. cynk, miedź, ołów, kadm, chrom, rtęć oraz dodatkowe parametry wskaźnikowe ; BZT5, ChZT-Cr6, zawiesina ogólna, chlorki, siarczany, fenole lotne.

- pomiar składu wód podziemnych poprzez dwa otwory kontrolno-badawcze (piezometry) z częstotliwością co 3 miesiące;

- pomiar poziomu wód podziemnych z wszystkich otworów obserwacyjnych z częstotliwością co 3 m-ce.

b) badanie parametrów wskaźnikowych wód odciekowych w zakresie takim jak wód podziemnych,

- pomiar składu wód odciekowych z miejsca ich gromadzenia, przed ich oczyszczeniem ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością co 3 miesiące,

c) pomiary składu gazu składowiskowego w zakresie :

- metan (CH4 ), dwutlenek węgla(CO2 ), tlen (O2 ),

- pomiar składu gazu składowiskowego z jednego punktu pomiarowego, z częstotliwością co 1 miesiąc

d) badanie struktury i składu masy odpadów - raz w roku

e) badanie osiadania powierzchni składowiska i stateczności zboczy - raz w roku

II. Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kunowo, gmina Banie.

Typ składowiska odpadów - składowisko odpadów innych niż niebezpiecze i obojętne w fazie eksploatacji

Zakres badania zgodnie z instrukcją eksploatacji składowiska odpadów komunalnych obejmuje:

a) badanie parametrów wskaźnikowych wód podziemnych w zakresie:

- odczyn, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny OWO,

suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWW, metale ciężkie tj.

cynk, miedź, ołów, kadm, nikiel, chrom, rtęć oraz dodatkowe parametry wskaźnikowe

mętność, barwa , zapach, twardość ogólna, amoniak, azotyny, azotany, chlorki, żelazo, mangan.

- pomiar składu wód podziemnych poprzez 3 otwory kontrolno badawcze (piezometry) z częstotliwością co 3 miesiące;

b) badanie struktury i składu masy odpadów - raz w roku

c) badanie osiadania powierzchni i stateczności zboczy - raz w roku.

Ofertę należy sporządzić dla każdego składowiska oddzielnie i przesłać na adres przedsiębiorstwa do dnia 25.01.2005r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.4163206, tel.kom.661310020.

Redaktor strony:

Magdalena Osińska - Wiech

Ostatnia aktualizacja:

14.01.2005

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 02-03-2005 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 02-03-2005 10:59