herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szczecińska 5,

74-100 Gryfino

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2005

Termin zakończenia badania nie dłużej niż 31 marzec 2006r.

Oferta powinna zawierać:

1.Informację o firmie i doświadczeniu zawodowym biegłego rewidenta.

2.Uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

3.Listę referencyjną przedsiębiorstw, w których przeprowadzono badania sprawozdań z uwzględnieniem sektora usług komunalnych.

4.Warunki finansowe.

5. Planowany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 października 2005r. do godziny 15.00 w siedzibie Spółki, decyduje moment wpływu oferty.

Sposób składania ofert: ofertę należy zamieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej „Oferta na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2005”.

Dodatkowych informacji udziela Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy PUK Sp. z o.o.

tel. (091) 416-30-51

Redaktor strony:

Magdalena Osińska - Wiech

Ostatnia aktualizacja:

28.09.2005

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 09-11-2005 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2005 11:16