herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. pobór i uzdatnianie wody z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 41.00.A );

2. działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody ( PKD 41.00.B );

3. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków ( PKD 90.01.Z );

4. gospodarowanie odpadami ( PKD 90.02.Z );

5. działalność sanitarna i pokrewna ( PKD 90.03.Z );

6. pogrzeby i działalność pokrewna ( PKD 93.03.Z );

7. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 01.41.B);

8. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji i przezwajania silników elektrycznych prądnic i transformatorów ( PKD 31.10.B );

9. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych ( PKD 33.20.B );

10. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne; ( PKD 45.11.Z )       

11. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A );

12. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych ( PKD 45.21.C );

13. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, i telekomunikacyjnych, ( PKD 45.21.D );

14. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej niesklasyfikowanych ( PKD 45.21.F );

15. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych ( PKD 45.22.Z );

16. budowa dróg kołowych i szynowych ( PKD 45.23.A );

17. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych, ( PKD 45.23.B );          

18. roboty związane z fundamentowaniem, ( PKD 45.25.B );          

19. wykonywanie robót budowlanych murarskich, ( PKD 45.25.D );

20. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych ( PKD 45.25.E );

21. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli ( PKD 45.31.A );

22. wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych ( PKD 45.31.D );

23. wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych ( PKD 45.32.Z );

24. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych ( PKD 45.33.A );            

25. wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych ( PKD 45.33.B );          

26. wykonywanie instalacji gazowych ( PKD 45.33.C );

27. tynkowanie ( PKD 45.41.Z );

28. zakładanie stolarki budowlanej ( PKD 45.42.Z );

29. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian ( PKD 45.43.A );   

30. malowanie ( PKD 45.44.A );

31. szklenie ( PKD 45.44.B );

32. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ( PKD 45.45.Z );

33. wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską ( PKD 45.50.Z );

34. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych ( PKD 50.20.A );   

35. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( PKD 51.57.Z );

36. sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów ( PKD 52.48.F );              

37. sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 52.63.B );

38. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi ( PKD 60.24.A );

39. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą ( PKD 60.24.C );

40. magazynowanie i przechowywanie towarów pozostałych składowiskach ( PKD 63.12.C );

41. działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała ( PKD 63.21.Z );

42. wynajem nieruchomości na własny rachunek, ( PKD 70.20.Z );             

43. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, ( PKD 70.32.Z );

44. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ( PKD 71.32.Z );

45. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego ( PKD 74.20.A);

46. badania i analizy techniczne ( PKD 74.30.Z );

47. działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 74.87.B );

 

                           Redaktor strony:   

Magdalena Osińska – Wiech

Ostatnia aktualizacja:

02.09.2006

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Osińska 02-09-2005 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Osińska 13-10-2006 12:05