herb BIP - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino

pukgryfino.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gryfino obowiązujące w okresie od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. Magdalena Osińska 2016-06-22 09:38:16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie Joanna Muszalska 2016-06-16 14:06:14
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie Joanna Muszalska 2016-06-10 11:24:31
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie Joanna Muszalska 2016-06-08 14:09:34
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie Joanna Muszalska 2016-06-07 13:07:17
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie Joanna Muszalska 2016-06-03 13:39:38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie Joanna Muszalska 2016-06-02 14:44:51
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 100 kW na terenie ujęcia wody Tywa w Gryfinie Joanna Muszalska 2016-06-01 14:47:09
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Katarzyna Kapczyńska 2016-05-17 13:32:28
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE - 3/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-05-09 14:22:25
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE - 3/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-05-09 14:22:09
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE - 3/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-05-04 10:43:54
Rada Nadzorcza Magdalena Osińska 2016-04-13 14:20:26
Zarząd Magdalena Osińska 2016-04-13 14:19:59
HURTOWY ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU NAPĘDOWEGO DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE - 2/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-04-07 09:29:59
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Katarzyna Kapczyńska 2016-04-06 11:08:59
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE - 3/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-04-04 15:11:23
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE - 3/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-04-04 15:11:04
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE - 3/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-04-04 15:10:45
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE - 3/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-04-04 15:10:34
SUKCESYWNA DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ, RĘKAWIC ROBOCZYCH I OBUWIA ROBOCZEGO NA POTRZEBY PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W GRYFINIE - 3/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-04-04 15:09:37
Cennik za przyjęcie odpadów na składowisko Magdalena Osińska 2016-03-31 07:28:22
CENNIK OPŁAT ZA PRZYJĘCIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKO ODPADÓW - dokument usunięty Magdalena Osińska 2016-03-31 07:27:06
OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY: LABORANT Magdalena Osińska 2016-03-25 12:33:04
OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACY: LABORANT Magdalena Osińska 2016-03-25 12:32:35
HURTOWY ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU NAPĘDOWEGO DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE - 2/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-03-17 13:41:20
HURTOWY ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU NAPĘDOWEGO DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE - 2/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-03-17 13:41:12
HURTOWY ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ OLEJU NAPĘDOWEGO DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ PUK SP. Z O.O. W GRYFINIE - 2/PN/2016 Joanna Muszalska 2016-03-17 13:40:57
Informacja o zwrocie różnicy podatku Vat za groby murowane Magdalena Osińska 2016-03-14 14:34:51
SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYW W ROKU 2016/2017 - 1.PN.2016 Joanna Muszalska 2016-03-09 11:36:16
SUKCESYWNE DOSTAWY KRUSZYW W ROKU 2016/2017 - 1.PN.2016 Joanna Muszalska 2016-03-03 13:18:44
Umowa Spółki Magdalena Osińska 2016-03-02 16:34:56
Umowa Spółki - dokument usunięty Magdalena Osińska 2016-03-02 16:34:23
- dokument usunięty Magdalena Osińska 2016-03-02 16:34:17
- dokument usunięty Magdalena Osińska 2016-03-02 16:34:04
Umowa Spółki - dokument usunięty Magdalena Osińska 2016-03-02 16:31:55
Umowa Spółki - dokument usunięty Magdalena Osińska 2016-03-02 16:31:03
Rada Nadzorcza Magdalena Osińska 2016-03-02 14:10:01
Rada Nadzorcza Magdalena Osińska 2016-03-02 14:06:59
Zarząd Magdalena Osińska 2016-03-02 11:54:47